Middag vid solnedgången i Stocka Gästhamn – Ludwig Sörmlind Andra läste också: