Längst ut på bryggan

I Matviks hamn ligger det många bryggor. På en av dessa bryggor, där det väderbitna träet möter havet, hänger ett gammalt bildäck i ett rep som skydd för eventuella båtar som står i begrepp att lägga an vid bryggan.

När tidens tand får fäste i saker och ting kan många saker hända. Ibland sker en ohejdbar förfulning men inte sällan drabbas de av vad som i allmänhet går under namnet patina.

Wikipedia kännetecknar tillståndet bland annat såhär:

En väl bevarad patina anses ofta ha en värdeförhöjande effekt på äldre föremål, både vad gäller estetiska och ekonomiska värden.

Jag är beredd att hålla med. I den här bryggans fall är det tveksamt om slitaget förhöjer det ekonomiska värdet, men enligt mig gör den bryggan mer vacker.

Längst ut på bryggan - Ludwig Sörmlind
Längst ut på bryggan.

Häng upp bilden hemma hos dig

Jag har varit medlem hos onlinegalleriet Printler sedan starten. Om du lksom jag gillar att fotografera och har för avsikt att dela med dig av dina alster kan jag varmt rekommendera dig att ansluta dig du också.

3 anledningar att använda Printler

Fotot på bryggan finns både som poster och som numrerad tavla i begränsad upplaga. Du hittar mer information här:

Uppdatering juli 2019 – Printler har gått i konkurs. Läs mer i inlägget Printler har gått i konkurs.

Längst ut på bryggan – Printler.se